Nordic Supply Chain advice

20 års erfarenhets av rådgivnings verksamhet och coachning inom inköp och supply chain management

Utbildningar och rådgivningstjänster inom supply chain management.

Vårt koncept bygger på ett nätverk av konsulter och utbildare som handplockas för att passa varje uppdrags profil
Skräddarsydda utbildningar inom inköp, logistik och supply chain management. Våra specialområden är inköp, lagerstyrning och distributionslösningar
Vi är ett nätverk av konsulter som kan bistå vid alla typer av problem och utmaningar inom inköp, logistik och supply chain management området.
Handboken skriven av Stig-Arne Mattsson presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma effektiv lagerstyrning.

Vi hjälper dig

Prata med oss så kommer vi gemensamt fram till vilken kurs eller lösning som passar ert företag bäst.